Moartea celulară agresivă sau necroza celulară : procesul prin care o celulă se dezintegrează declanşând, concomitent un proces inflamator localizat. Procesul este declanşat de factori externi celulei si/sau organismului: traumatism, infecţie bacteriană sau virală, hipoxie severă, intoxicaţie…

Moartea clulară programată sau apoptoza celulară : procesul prin care o celulă moare liniştit, fără să declanşeze reacţie inflmatorie. Procesul este decalnşat de factori interni sau externi celulei, cel mai adesea nu externi organismului şi se bazează pe informaţia genetică şi aparatul proteic proprii fiecarei celule

Markeri tisulari de apoptoză

fragmentare nucleară

condensări de cromatină

fragmentări de ADN

Rolul apoptozei

Înlăturarea populaţiilor celulare devenite inutile ca

o nedorite

o lezate

o comprommise

Procesul este esenţial în procesul de dezvoltare embrionară şi în combaterea microorganismelor infecţioase.

Stimuli declanşatori de apoptoză

scăderea concentraţiei locale de factori de creştere tisulară (tissue morphogens or growth factors)

suferinţa grava a unor componente celulare esenţiale (sever stress or danage)

ADN

Citoschelet

Produse de

radiaţii ionizante

şoc traumatic

toxine

desprinderea din stucturile fibrilare ale MEC (ECM)

infecţii virale sau bacteriene

transformarea oncogenă

Căile sau cascadele apoptozei

  1. Calea extrinsecă (extrinsec celulară)

Este declanşată de cuplarea meleculelor de semnalizare extracelulară cu receptorii membranari de moarte celulară (DRs).

Prin intermediul acestora se activează cascada caspazelor intracelulare. Caspazele sunt o familie de proteaze intracelulare care degradează proteinele din citosol.

  1. Calea intrinsecă (intrinsec celulară)

Este declanşată de stimulii de apoptoză celulară prin intermediul familiiei de proteine intracelulare BCL-2 care duce la permeabilizarea membranei mitocondriale externe, extenalizarea citocromului C în citosol şi activarea cascadei caspazelor intacelulare.

Postari conexe

Apoptoza – partea a doua

Apoptoza – partea a treia

Reclame