Este partea a doua de la Interrelatia organismului cu germenii patogeni 1
PRRs = pathogen recognition receptors

Din această clasă de receptori, cei mai cunoscuţi sînt TLR (toll-like receptors), receptorii NOD(1 şi 2) şi receptorii NALP3

A Receptorii TLR

Ei reprezintă prima staţie care detectează invazia germenilor şi declanşează activarea răspunsului imun înnăscut.

Variante : În număr de 13 identificate pănă acum.

 • Unele dintre variante se găsesc numai la animale, altele numai la om, unele şi la animale şi la om.
 • La om au fost identificate 10 variante.

Liganzi

 • – LPZ
 • – produşi bacterieni
 • – produşi virali (de la grupele adeno ai arenoviruşi)
 • – produşi fungici
 • – produşi ai protozoarelor

Structură:

 • –  single spanning transmembranar protein
 • – un domeniu extracelular
 • – un domeniun intracelular cunoscut sub numele de TIR (Toll/interleukine 1 receptor/resistence)

Localizare pe aparatul celular al imunităţii

 • – membrana celulară
 • – membranele lizozomale / endozomale

Fiecare germene exprimă pe suprafaţa sa  multiple molecule tip PAMP şi activează, de obicei, mai mulţi receptori TRL.

Două exemple

1. E. Coli

 • – LPZ : TRL4
 • – peptidoglicani: TLR2, TRL1
 • – lipoproteine :TLR2
 • – flagelina : TLR5
 • – CpG DNA : TLR9

2. Candidda albicans

 • – reziduuri manosil N-linkate  : receptorul pt. manani
 • – reziduuri manosil O-linkate: TLR4
 • – beta glucani : complexul dectin/TLR2

Alte exemple

 • – HSP : TRL 4
 • – ARN viral cu dublu lanţ : TLR3
 • -ARN viral cu lanţ unic : TLR7

După receptorii TLR urmează un lanţ relativ simplu de semnalizare care numără numai 4 proteine de tip adaptor (noţiune introdusă deja în postările despre apoptoză)

 • – 1. MyD88 = myeloid differentiation primary response protein 88. Proteina este recrutată imediat după stimularea receptorului TRL. Ea induce eliberearea de NF kB care va stimula transcrierea unei multitudini de gene inflamatorii.
 • – 2. TIRAP = TIR domain containing adaptor protein. Este necesar pentru semnalizarea My88 dependentă de TRL2 şi TRL4.
 • -3. TRIF = TIR domain containing protein inducing IFN gamma.  Este necesar pentru semnalizarea prin TLR2 şi TLR4 independentă de My D88.
 • – 4.TRAM = TRIF releated adaptor molecule. Este necesar pentru semnalizarea My D88 independentă/TRIF dependentă.

Urmează o cascadă complexă care duce la anihilarea germenelui prin răspuns celular inflamator bine controlat şi evitarea unui răspuns inflamator periculos de vecinătate.

Răspunsul dezechilibrat în plus sau minus este defavorabil organismului.

Clasa de receptori TLR permite recunoaşterea germenilor la nivelul membranelor celulare.

B. Receptorii citoplasmatici din familia PRRs

Permit recunoaşterea germenilor intracitozolici

NOD1 şi NOD 2 = Nucleotide binding oligodimerisation proteins

 • – detectează peptidoglicanii din citozol

NALP-3 inflamasome Este o structură care conţine caspaza 1. Caspaza 1 este activată de bacterii. Ea este reponsabilă de iniţierea secreţiei a trei membri ai familiei IL 1 (IL1 beta, IL 18, IL3)

Există studii care sugerează că blocarea activării TLR4 este benefică în evoluţia sepsisului.

Sînt deja în studiu mai multe molecule din această calasă.

 • – E5564
 • – Eisai
 • – TAK-242
 • – Takeda

caile-intracel-tlr

Reclame