Sistemul oxidant

1. ROS (reactive oxygen species)

 • O2.- = ionul superoxid
 • H2O2 = peroxidul de hidrogen
 • HO.= radicalul hidroxil

2. RNS (reactive nitrogen species)

 • ONOO.= ionul peroxinitrit

Sistemele antioxidante

1. neenzimatice

 • – acidul uric
 • – acidul ascorbic (vitamina C)
 • – tocoferolul alfa (vitamina E)
 • – glutationul (GSH) (predominant în celula endotelială)

2. enzimatice

 • – superoxidismutaza (SOD)
 • – catalaza
 • – sistemul tioredoxinic
 • – glutationoxidaza
 • – hemoxigenaza

Surse ROS

 • – mitocondria
 • – activarea sistemului  purin/xantin oxidază
 • – activarea sistemului NADPH oxidază

Sursele endoteliale de ion superoxid

 • – mitocondrie
 • – sistemul purin / xantinoxidază
 • – decuplarea NOS
 • – enzimele citocromului P450
 • – sitemul NADPH oxidazei
 • – lipoxigenaza

Funcţii fiziologice ROS

 • – participă la unele  căi de semnalizare intracelulară
 • – expresie de gene
 • – proliferarea celulară
 • – modularea metabolismului energetic
 • – controlul biogenezei mitocondriale
 • – reglarea procesului transcripţional
 • – alte evnimente celulare care implică menţinerea homeostaziei

Rol fiziopatlogic ROS

 • – alterarea funcţiei mitocondriale
 • – alterearea viabilităţii celulare prin : alterarea structurii ADN, alterarea structurii L, P şi alterarea proliferării celulare.
 • – expresie de UCPs
 • – alterarea potenţialului normal de membrană al mitocondriei

În condiţii hipoxice, ROS în cantitate moderată cresc eficienţa  utilizării oxigenului disponibil.

Anunțuri