Ţesutul osos normal este caracterizat de o permanentă remaniere. Aceasta rezultă din cuplarea a două fenomene complementare: osteoliza şi oszeogeneza.  Cele două procese necesită o bună coordonare în timp, spaţiu şi din punctul de vedere al calităţii.  Factorul cre le cuplează este considerat a fi TGF-beta1. Celulele efectoare sînt osteoblastele şi osteoclastele.

TGF-beta1 = transfrming growth factor -beta1

Ciclul remodelării osoase începe în zonele de stress cu disocierea „bone linig cells ” de pa trabeculele ososase. Urmează atragerea în focar a precursorilor osteoclastelor prin chemoatractanţi specifici (sphingosin -1-phosphat).  În focar există RANK (receptor activator of NF-kB) care este produs de celulele stromale şi osteoblaşti.  RANK induce diferenţierea osteoclastelor pentru rezorbţia de os matur.

După degradarea osului, în focar sînt recrutate precursoare ale osteoblastelor care se diferenţiază şi depun matrice osoasă nemineralizată, care, ulterior, prin mineralizare genrază osul matur.

TGF-beta1 este o citokină ubicuitară produsă de multe celule diferenţiate. În os este produsă de osteoblaste şi este depozitată în matricea osoasă avînd  concentraţia de 200 micrograme /kg. În mod obişnuit ea este depozitată sub formă inactivă. Inactivrea se realizează prin asocierea cu un peptid (LAP) care-i previne cuplarea cu receptorul specific.  Decuplarea LAP duce la activarea TGF-beta1 şi se realizează pe cale enzimatică în mediu acid. Cea mai vehiculată ipoteză este aceea că TGF-beta1 induce proloferarea osteoblastelor de vecinătate.

Anunțuri