Termenul biologic de „epigenetics” se referă la modificările fenotipice produse de alte mecanisme decît modificările ADN. Provine de la grecescul epi- (dincolo de) şi genetics. Modificările cu pricina se transmit perin diviziunea celulară la celulele fiice fără ca informaţia ADN să se modifice.  Cel mai bun exemplu este specializarea celulară tisulară a celulelor care derivă dintr-o singură celulă iniţială : ovulul fecundat.

Informaţii mai ample se găsesc aici.

De ce am adus în discuţie termenul pentru că medicina actuală nu lucrează numai cu genomics şi proteomics dar şi cu epigentics.

Va urma o postare despre căile de semnalizare de la nivelul macrofagului declanşate de activarea TLR pentru înţelegerea căreia este important să se reţină noţiunea aceasta.

Reclame