D. Capitolul Microcirculația în șocul distributiv

Disfuncția microcirculației este elementul central și specific al șocului distributiv și al șocului septic. Ea este generată la nivelul patului capilar fenomenul de maldistribuție sanguină care are manifestări generale și speciale.

Manifestările generale ale maldistribuției

 • –  existența disoxiei regionale prin șuntarea unităților microcirculatorii
 • –  discrepanța dintre starea de oxigenare a micii circulații (care este hipoxică) și a macrocirculației care este normoxică

Manifestări  particulare ale maldistribuției

 • – alterarea componentelor microcirculației
 • – alterarea autoreglării microvasculare locale
 • – expresia heterogenă a iNOS în diferite teritorii vasculare

Consecințele funcționale ale șuntului microcirculator

 • PO2 capilar este mai mic decît pO2 venular. Diferența dintre ele se numește pO2 gap.

S-a dovedit că pO2 gap este mai mare în șocul septic decît în cel hemoragic

Saturația în oxigen a sîngelui venos amestecat este mai mare decît la celelalte tipuri de șoc.

În prezent se consideră că celulele au capacitatea de a utiliza oxigenul dacă el este disponibil.

 • Ca și în sepsis, există o mare heterogenitate la nivelul microcirulației
 1. – unități microcirculatorii alăturate pot fi hipoxice (hipoperfuzate), normoxice (normo- sau hiperperfuzate)
 2. – tulburările identificate sînt dependente de timp
 3. – teritoriul sublingual are dinamica asemănătoare cu cel splahnnic, de aceea este folosit pentru urmărirea dinamicii microcirculației în șocul septic.

În 2006 Eberes și Ice au descris cinci clase diferite de anomalii la nivelul circulației sublinguale care  pot fi legate de etiologii specifice.

 • 4- nu există corelație între parametrii microcirculației și cei hemodinamici

Idei de reținut

 1. – la același nivel de hipotensiune disfuncția microcirculatiei este mai mare în șocul septic decît în cel hipovolemic
 2. – îmbunătățirea hemodinamcii NU îmbunătățește microcirculația în șocul septic dar o îmbunătățește în șocul hipovolemic

Sistemul NO

– este foarte perturbat în șocul septic
– la nivel global se înregistrează o stare de „total body NO exces
– se datorează  up-reglării iNOS
– fenomenul nu este uniform între organe dar și la nivelul aceluiași organ

Pentru moment, manipularea iNOS și NO la nivel sistemic, fie nu s-a dovedit benefică, fie a dus la insucces în termeni de creștere a mortalității

Reclame