Analiza genetica

1. Biomarkeri identificati derect din analiza gentica

 • – Amiloidul beta 43
 • – cascada complementului cu locii pentru :

– CLU = clusterin = apolipoproteina= APOE

– CRI = complement receptor  I. Mai multe informatii despre receptorii complemetului aici.

 • – PICAML = phosphaditil inositol binding clathrin assamblly proteine

2. Purtatorii de gene identificate care au mare risc de a dezvolta bola la o virsta relativ tinara

 • – APP = amiloid precursor proteine
 • – PSEN= presenilina
 • – trizomia Down
 • – APOE epsilon4 homozigoti

3. Variabilitatea normala a biomarkerilor de alta natura  are cel putin si o componenta gentica. Din puctul de vedere al BA se aplica la nivelul markerilor bilogici din LCR cum este: proteina „tau”, dar si pentru  MAPT (microtubule asociated proteine ) din creier.

4. Studiile gentice pot elucida si caile metabolice ale unor anumite medicamente.

Testele genetice screening disponibile in acest moment

 • – PSEN 1
 • – PSEN2
 • – APP
 • -APOEepsilon4

Ele sint indicate la familiile cu BA cu debut la virta tinara.

Pentru APOEespsilon 4 au fost descrise trei grupe de risc

Grupul 1.

 • – homozigot APOEepsilon4
 • – risc mare care este, insa, modulat si de alte gene si de polimorfismul pentru  promotorul APOE

Grupul 2.

 • – heterzigot APOEepsilon4
 • – risc moderat
 • -riscul este modulat de alte alele APOE (epsilon 2 este mai putin riscant decit epsilon 3), de polimorfismul pentru promotorul APOE dar si de alte gene.

Grupul 3.

 • – fara APOEepsilon4
 • – risc redus de boala
Reclame