Mediatorii circulanți în VILI

1. Citokinele

  • – TNF alfa
  • – IL1
  • – IL6
  • – MIP2 (macrophage inflammatory protein 2) mai multe informații aici.
  • – preB-cell-colony enhancing factor

Ele au fost identificate experimental în VILI.Eliminarea lor prin mai multe metode a fost urmată de ameliorări.

Totuși, NU toate laboratoarele au obținut aceleași rezultate. Administrarea exogenă nu a dus la apariția simptomatologiei VILI.

În studiile clinice nu s-a reușit corelarea stării pulmonare cu nivelele de citokine circulante. De aceea se consideră că respectivele citokine sînt mai degrabă markeri de inflamație sau ai proceselor de reparație tisulară decît mediatori patogenici.

TNF-alfa

  1. Unul dintre cei mai importanți mediatori proinflamatori.
  2. Apare precoce în evoluția VILI.
  3. I s-a dovedit citotoxicitatea la valori mai mici decît cele decelabile în mod obișnuit.
  4. Acționează pe următorii receptori : p55 si p75 avînd efecte contrarii. Prin receptorul p55 induce edem pulmonar iar prin receptorul p75 protejează plămînul față de acesta.
  5. Pare să aibă efect diferit în funcție de concentrație.

Există o mare redundanță printre citokine.

Fiecare se leagă de mai mulți receptori prin care are efecte diferite.

Un același efect poate fi produs de mai multe citokine.

Relația dintre citokine și inflamație pe de-o parte dar și cea dintre diferitele citokine (atît pro- cît și antiinflamatorii) între ele este extrem de complexă și neliniară. De aceea, inhibarea acestora are efecte multiple și nepredictibile.


Anunțuri