Concluzia studiului rezumat mai jos este ca trei variabile dintre cele enumerate sint corelate independent cu rezultatul (outcome, recte mortalitatea in acest caz):

  • – masuratorile  ale tendintei centrale
  • – dispersia
  • – valaore minima a gliceimiei

Tendinta centrala este data de medie, pentru datele NORMAL distribuite si de mediana, pentru cele ne-parametrice.

Dispersia este data de deviatia standard (SD) pentru datele cu distributie NORMALA si de „inter-quartile range” pentru celele neparametrice.

Valoare minima, este evident, cea mai mica valora a unui sir de date.

Valoarea minima a fost semnificativ ma mica in grupul nesupravietuitorilor.

Reclame