ICDSC

Intesive care delirium screening checklist

1. Starea de conştienţă

  • A.  Fără răspuns la stimuli
  • B. Răspunde la stimulare intensă şi repetată
  • Prezenţa unuia dintre prunctele anterioare întrerupe evaluarea de delir
  • C. Răspunde la stimulare medie sau moderată.   Se acordă 1 punct
  • D. Treaz, cooperant. Se acordă 0 puncte
  • E. Răspunde exagerat la stimuli normali. Se acordă 1 punct.

La identifircarea următoarelor fenomene se acordă cîte un punct pentru fiecare

2. Neatenţie : Dificultate în a urma comenzi simple, sau moderat distrat

3. Dezorientare : în timp spaţiu , la propria persoană

4. Halucinaţii, iluzii sau comportament psihotic

5. Agitaţie psihomotorie sau lentoare: Agitaţie care necesită folosirea drogurilor, contenţie sau lentoare exagerată

6. Vorbire neadecvată sau dispoziţie neadecvată : Atitudine neadecvată situaţiei sau vorbire incoerentă

7. Alterarea ciclului veghe somn : Dormit mai puţin de 4 ore pe zi cu inversarea ritmului  veghe-somn.

8. Fluctuaţia simptomelor