Bruxelles 2009 Marți, mart. 31 2009 

Este al 29-lea an de simpozion la Bruxelles. Jean Louis Vincent, a organizat din nou o întîlnire de înaltă clasă. Lectori competenţi din întreaga lume, mai puţin fostul bloc estic. Teme bine alese şi, parcă, mai puţin comerciale.

Se merge pe particularitatea reacţiei fiecărui organism, înţelegerea reacţiei fiecărui individ.  Proteomix, genomix şi alte -omixuri. Mediaţie chimică, receptori, apoptoză, ROS, caspaze, TLR-uri, RAGE…

Tehnici de monitoriza circulatorie… menţinera în limite strînse a glicemiei, sau nu (ma bine NU)

Singurul predictor corect de mortalitate la insuficienţa cardiacă cu repetate decompensări este ureea iar greutatea este cea care face cea mai bună predicţie pentru depistarea episodului de insuficientă…

După resuscitarea miocardului cu levosimendan şi milrinon, mortalitatea la 30 de zile creşte semnifictiv faţă de alte tipuri de tonicardiace majore…

Se vorbeşte elegant şi inteligibil.

Se analizează publicaţiile pe anumite teme pe mai mulţi zeci de ani. Se recunosc adevăruri incomode cum ar fi acela că, în ultimii 62 de ani, nu a fost publicat decît un singur studiu rezonabil despre circulaţia cerebrală la om…

Pe scurt, a meritat…

Reclame

surprize… Vineri, mart. 20 2009 

surprize Vineri, mart. 20 2009 

Surpriză, surpriză… Vineri, mart. 20 2009 

Microcirculaţia în şoc…-ul septic Marți, mart. 17 2009 

Termenul de microcirculaţie se referă la teritoriul vascular cu diametru mai mic de 100microni.

Este vorba de un sistem integrat la nivelul organismului şi al ţesuturilor.

Una dintre funcţiile principale este transportul către ţesuturi a celor necesare, provenind de la alte sisteme… (oxigen, nutrienţi, molecule de semnalizare, celule active sau activabile,…)

O alta este aceea de a prelua de la ţesuturi produsele locale (bioxid de carbon, „resturi” metabolice, molecule de semnalizare pentru închiderea feed-bak-urilor cu buclă mare,  sau cu buclă mică, celule active… ).

Microcirculaţia este principalul reglator al economiei  tisulare a oxigenului. Aportul de oxigen către ţesut şi eliberarea acestuia este reglată de nevoile tisulare. Ne reamintim că distanţa maximă la care ajunge oxigenul prin difuziune este de 100- 200 microni.

Stările de şoc, indiferent de origine, sunt caracterizate de o marcată alterare a microcirculaţiei. (Se ştie, de asemenea de prin vremuri imemoriale, cam de la mijlocul  secolului xx… din timpul celui de-al doilea război mondial ).

Din punctul de vedere al tipului de circulaţie, şocurile se împart în trei categorii (profesorul Litarczek, întemeitorul şcolii de anestezie românească) :

 • – şoc hipodinamic (VSCE diminuat, cu PVC sau Pcw crescută ori redusă, IC redus, vasoconstricţie periferică cu centralizarea circulaţiei către organele vitale: creier, cord, SVR crescută)
 • şoc hiperdinamic (VSCE crescut, PVC sau Pcw crescute, vasodilataţie periferică, IC crescut,  SVR redusă, organe vitale bine irigate, dar cu alterare a microcirculaţiei locale)
 • şoc colapsoid (caracterizat prin neadaptarea conţinutului la conţinător, fără intrarea în funcţie a mecanismelor vasculare compensatoare).

Despre microcirculaţia din aceste stări patologice se ştie mai ales din experienţele pe animale. Situaţia reală la fiecare pacient este, mai mult dedusă din parametrii macrocirculaţiei.  Pînă foarte recent, nu a fost posibilă investigarea directă a microcirculaţiei in vivo. Corectarea parametrilor macrocirculatori s-a considerat a fi urmată de corectarea microcirculaţiei… Ceea ce, se pare că nu este adevărat.

În ciuda parametrilor macrocirculatori corecţi, şocul septic continuă să evolueze nepredictibil…

Se porneşte de la ipoteza că alterarea microcirculaţiei este globală (are loc la nivelul întregului organism). Explorarea unor anumite teritorii accesibile, ar putea da informaţii asupra întregii microcirculaţii. Modalitatea de explorare : capilaroscopie… (am învăţat cu toţii despre ea la fiziologie în anul II). Cu ce se face : dispozitiv optic cu fibre de sticlă, dispozitiv de mărire, sofisticate sisteme de înregistrare, stocare, prelucrare… (În România este pe cale de a se realiza un dispozitiv autohton, ca urmare a tenacităţii doctoriţei Aura Tudor unul dintre puţinii experţi autohtoni în capilaroscopie diagnostică…)

Ce au făcut alţii (o echipă condusă de Trzeciak, S. publicat în ICM 2008; 34: 2210-2217). Explorarea teritoriului vascular sublingual în prima oră de la declanşarea unui şoc septic la pacienţii trataţi după protocolul Rivers.

Rezultat:

Parametrii hemodinamici globali

 • – Variaţia PVC
 • -Variaţia MAP
 • – Variaţia ScvO2
 • – Variaţia CVI (cumulative vasopressor index)

NU furnizează informaţii suficiente despre comportamentul microcirculaţiei în şocul septic şi nici despre modalitatea de evoluţie a pacientului.

Indicii microcirculatori

 • – Variaţia MFI (microcirculatory flow index)

POT deosebi o evoluţie bună de una proastă în primele ore de tratament …

În mare, lotul care a avut o evoluţie bună s-a comportat omogen din punct de vedere al PVC, ScvO2 şi MFI dar neomegen pentru MAP iar lotul cu evoluţie proastă s-a comportat omogen pentru MAP şi neomogen pentru restul.

Creierul şi lactatul… Luni, mart. 16 2009 

Tocmai am vorbit despre ceier şi nevoile sale metabolice.

Pe lîngă glucoză, pe care o ştiam din vremuri imemoriale (pentru mine asta înseamnă cel puţin începutul secolului xx) iată că, neuronul foloseşte, în condiţii de criză şi nu numai, lactatul

La ce ne foloseşte să ştim (în afară să ne dăm mari la colegi) ?

Un răspuns vine de la Carole Ichai şi colaboratorii, Nise, France…

În Volumul 35, Nr. 3, martie 2009 al revistei Intensive Care Medicine echipa publică un articol în care, la traumatismele cranio-cerebrale, dînşii au folosit ca depletizant cerebral, lactatul hiperton în locul clasicului manitol.

În ciuda tuturor comentariilor contra, de mai bine de treizeci de ani, manitolul a rămas etalonul depletizantelor cerebrale. Echipa menţionată a folosit în acelaşi scop lactatul de sodiu hiperosmolar.

O paranteză. În faza acută a TCC folosirea  soluţiilor de sodiu hiperosmolare, corticoterapiei şi a hipotermiei (?) nu şi-a dovedit beneficiul, spun autorii.

Soluţia de lactat folosită avea osmolaritatea egală cu cea a soluţiei de manitol 20%. Ea avea următoarea componenţă : Na 504mM/l, lactat 504,1mM/l, Ca 1,36mM/l, Cl 6,74 nM/l, K 4mM/l.

Timp de administrare: 15 minute

Cantitate: 1,5 ml/Kg

Efect: reducerea presiunii intracraniene sensibil  mai eficientă decît cea obţinută cu manitol şi mai de lungă durată, fără afectarea pH, flux sanguin dar cu creşterea neexpicabilă a SvJO2 în absenţa oricărei modificăria PaO2.

Asocierea de manitol cu lactat NU are avantaje în termeni de reducere a presiunii intnracraniene.

Evident, presiunea de perfuzie cerebrală, calculată ca presiune medie arterială minus presiunea intracraniană, a fost ameliorată evident mai bine de lactat, decît de manitol…

Esenin Sâmbătă, mart. 14 2009 

Ne ducem toţi, cîte puţin mereu

Către-un liman de tihnă şi-mpăcare.

Poate, curînd, va trebui şi eu

Bulendrele să-mi strîng pentru plecare.

 • O, dragi mesteceni, gingaşi şi subţiri !
 • Şi tu pămînt! Şi voi, cîmpii ca marea!
 • În preajma sorocitei adormiri,
 • Eu, unul, nu-mi pot stăpîni-ntirstarea.

Pe lumea asta am iubit nespus

Tot ce în trupuri sufletul adie.

Spun: Pace vouă, sălcii, ce-n apus

Vă oglindiţi în apa purpurie.

 • Atît de multe gînduri am urzit,
 • Am scris atîtea cîntece visate
 • Şi, pe pămîntul trist, sînt fericit
 • C-am respirat şi c-am trăit de toate.

Sîn fericit c-am sărutat femei

Şi-am lenevit pe iarba parfumată,

Iar fiarelor, ca unor fraţi ai mei,

Eu nu le-am zdrobit ţeasta niciodată.

 • Acolo, ştiu că nu foşneşte-n zări
 • Cu gîturi lugi de lebădă, secara…
 • De asta-n preajam tainicei plecări,
 • Eu mă-nfior şi-mi simt adînc povra.

Acolo, ştiu că nu vor mai fi fagi,

Nici holdele cu aur viu pe nume…

De asta, poate,  mi-s aşa de dragi

Toţi oamenii cu care trec prin lume.

1924

Un nou autor, o nouă ghicitoare… Sâmbătă, mart. 14 2009 

Şi, mai ales, te înfioară

De acel galben icusar,

Ceasornic fără minutar

Ce singur scrie cînd să moară

Şi ou şi lume. Te-nfioară

De ceasul galben necesar…

A morţii frunte acolo-i toată.

În gălbenuş,

Să roadă spornicul albuş,

Durata înscrie în noi o roată.

Întocma, dogma.

Din nou despre creier Vineri, mart. 13 2009 

Creierul reprezintă 2% din greutatea corporală.

 • Circulaţie cerebrală

FSC (CBF) = 50-60 ml/100g ţesut/minut

adică 15-20% din debitul cardiac (cardiac output)

Consumul de O2 cerebral = 3,3 ml/100g ţesut/minut

adică 18-20% din consumul total de oxigen în contextul în care creierul reprezintă 2% din greutate.

 • Consum metabolic cerebral

Consum,  în repaus, 20% din consumul energetic global.

După stimulare, consumul meatbolic creşte cu circa 50% iar cel de oxigen cu ceva mai puţin. Spre deosebire de celelalte organe, care, în activitate îşi cresc de zeci de ori consumul metabolic şi cel de oxigen.

Substratul metabolic cerebral este considerat tradiţional  glucoza. Recent s-a dovedit că şi alte molecule sunt intens utilizate de către creier : lactatul, piruvatul, glutamatul, glutamina

Cel mai intens studiat în ultimii ani, a fost lactatul, care, în culturi celulare, s-a dovedit a fi mai avantajos decît glucoza

 • – pătrunde în ciclul acizilor tricarboxilici (TAC)
 • – poate fi convertit la piruvat în absenţa ATP

Cum este utilizat lactatul de către neuron ? S-au emis trei ipopteze: cea a navetei de lactat dintre astroglie şi neuron,  cea a REDOX-cuplării/decuplării şi cea alternativă…

1. Ipoteza navetei lactat dintre astrocit şi neuron (The  Astrocyte-Neuron Lactate Shuttle)

În 1994 a fost lansată ipoteza nevetei de lactat dintre neuron şi astrocit. Pellerin and Magistretti (1994)

Această ipoteză presupune că, o dată cu stimularea sinaptică, în fanta sinaptică se eliberează glutamat, care este preluat de către astrocitul vecin unde duce la activarea glicolizei cu generarea de lactat. Lactatul, la rândul său, este preluat de către neuron care  îl trece spre piruvat, chiar  şi în lipsa ATP. Piruvatul, o dată format, pătrunde în TAC-ul neuronal.

2. Ipoteza REDOX-  cuplare/decuplare (The Redox-switch/Redox-coupling hypothesis)

Cerdan et al în 2006 Cerdan et al (2006) au demonstrat că atît lactatul cît şi piruvatul pot reveni în ambele tipuri de celulă, din spaţiul extracelular. Autorii presupun că cele două molecule monocarboxilate semnalizează statusul REDOX către celulele vecine.

Succesiunea evenimentelor ar fi următoarea:

Eliberarea de glutamat în fanta sinaptică, ca urmare a stimulării neuronale este sesizată de astrocit, care îşi creşte metabolismul cu producere crescută de lactat cu consum de NADH pentru a se genera NAD. Fenomenul este sesizat de către neuron, unde are loc inhibarea glicolizei cu regenerarea NADH şi favorizarea consumului lactatului extracelular pentru producerea de piruvat.  O parte din piruvatul generat ajunge în spaţul extracelular,  pătrunde în astrocit unde duce la modificarea inversă a statusului REDOX.

3. Ipoteza alternativă

Se consideră că lactatul este un produs final al glicolizei indiferent de cantitatea de oxigen disponibilă  (Schurr, 2006; Schurr and Payne, 2007)  . În timpul glicolizei se generează piruvat şi NADH concomitent cu consumarea NAD. Dacă NAD nu se regenerează, glicoliza se blochează. Transformarea piruvatului în lactat generează NAD şi permite continuarea glicolizei.

După  Silvia Mangia şi colaboratorii în „Journal of Cerebral blood flow and Metabolism” (2009) 29, 441- 463

Bioştiri 4 Joi, mart. 12 2009 

Constructori de ribozomi

După celule sintetice şi culturi celulare tridimensionale, a venit rîndul ribozomilor…

O echipă condusă de George Church  de la Harvard University a reuşit să construiască ribozmi sintetici… în condiţii normale de temperatură, presiune, salinitate… Spre deosebire de primele tentative de acum circa 40 de ani, cînd erau necesare condiţii cu totul particulare….

Este, oare, mai aproape fiinţa vie, cel puţin unicelulară, construită „ex nihil” ca rezultat al acţiunii umane ?

Biopolitică !!!! Marți, mart. 10 2009 

Oameni buni, domnul Obama şi-a îndeplinit una dintre promisiunile electorale !!!

A dat drumu’ la finanţarea federală pentru celulele stem embrionare, oprită de către predecesorul său domul Tufiş…

De acu’ cei 23 de miliarde de dolari ai venerabilului National Institute of Health au unde să se ducă !

Să nu-i mai bată la c… canadienii  cu cei 3 miliarde ai lor băgaţi în căutarea aurului embrionar…

Deşi, cum ştie tot natul care a mai şi citit postarea anterioară, fiecare ţesut îşi are propriile celule stem adulte, care se pot folosi la liber … Ba mai mult, unii au pus la punct transformarea blastică a celulelor adulte (din greşeală erau francezi)
Manipularea embrionului uman pune mari probleme etice şi religioase… şi a dus la aprige discuţii la nivelul comunitaţii ştiinţifice şi nu numai…
Ca şi problema clonării umane…

Bioştiri 3 Marți, mart. 10 2009 

1.Abilitatea celulelor stem adulte de a regenera un ţesut

O echipă de cercetători australieni a pus la punct o metodă de regenerare a ţesutului muscular adult folosind celulele stem  adulte musculare. Se prevede că, în circa trei ani se va putea trece la studii clinice umane pentru distrofii musculare ca distrofia musculară oculofaringiană.

Una dintre cele mai importante probleme care a trebuit să fie surmontată  a fost aceea a perioadei extrem de scurte a duratei de viaţă a celulelor stem injectate în ţesut (circa o oră). În acest scop s-a  folosit introducerea unei gene care asigură rezistenţa la chimioterapie.

NB. Celulele stem adulte sunt celule nediferenţiate care se găsesc în mod obişnuit în toate ţesuturile…

2. Reasemblarea celulară în sitem tridimensional …

De mai mulţi zeci de ani se lucrează în domeniul  culturilor celulare. Inclusiv în România tema este abordată de o serie de pasionaţi mai mult sau mai puţin idealişti.

Unul dintre scopurile cercetărilor este cultivarea de ţesuturi adulte, structurate adecvat. După ani în care s-au pus la punct tehnicile de cultivare din punctul de vedere al sterilităţii, compoziţiei soluţiilor nutritive, temperaturii adecvate… s-a ajuns la obţinerea unor culturi celulare dispuse, cel mai adesea pe suprafeţe plane. Trecerea la cultivarea celulară în sisteme tridimensionale este apanajul ultimilor ani…

O echipă de cercetători din California a pus la punct o tehnică de cultură celulară în sistem tridimensional folosind un sistem de semnalizare intercelulară bazat pe utilizarea unei anumite secvenţe a unor factori de creştere.

Din nou, poveşti de week-end Vineri, mart. 6 2009 

Şi povestea acestui sfîrşit de săptămînă, vine tot de la prietenul Aurel.

Prietenul Aurel, este urmaşul unor moldoveni rămaşi în Moldova de dincolo de Prut după punerea în aplicare a Diktatului de la Viena.

Şi familia lui a trecut prin deportările din Siberia.

Primul pas: deportarea.

Bunicii lui erau deja căsătoriţi. Bunicul, cu relaţii, a aflat ce urmează şi s-a ascuns prin nişte cotloane neştiute. În urma lui, au venit oficialii sovietici care  organizau plecarea şi i-au îmbarcat familia (soţiia, copiii şi cine mai era pe acolo) în tren, pe cheltuiala statului şi i-au dus pe toţi în îndepărtata Siberie…

Bun, după vreo două săptămîni, iese capul de familie de pe unde era ascuns. Acasă, nimeni. Se ma vîntură ce se mai vîntură prin casa goală, nu-şi găseşte locul şi ce să facă !

Se duce la nou instalatele oficialităţi să se intereseze: „cu el cum rămîne…”

„Cum să rămînă. Să stea în casa lui şi să facă ce vrea !”

„Bine, dar ai lui nu mai sînt acolo !”

„Ce le priveşte pe ele, pe noile autorităţi ! A vrut să rămînă, n-are nimeni nimic împotrivă… Ele nu-şi văd capul de treburi !”

„Bine, dar ar vrea să se ducă după ai lui…”

„Foarte bine, să se ducă !”

„Păi, să fie şi el deportat !”

„Nu se mai poate… Deportarea s-a încheiat. Poate să se ducă unde vrea, dar pe cont propriu…”

Ceea ce a şi făcut…

S-a urcat singur în tren şi a pornit, pe cont şi cheltuială proprii,  o călătorie de mai multe săptămîni şi peripeţii, la sfîrşitul căreia şi-a găsit familia deja „instalată” în pustietatea siberiană.

Al doilea pas : stabilirea

Acolo, cum vă spun pustietate cît vezi cu ochii. El şi ai lui şi-au săpat bordeie şi s-au aciuat cum necum. Gospodari, s-au apucat să-şi facă rost de-ale gurii, lucrînd fiecare pămînt cît îl ţineau baierele… Pe urmă şi-au făcut case… S-au aşezat gospodăreşte…

Pasul trei: relaţia cu autohtonii

Prin pustietatea aia, apăreau arareori, din departe, nişte autohtoni cu ochii oblici… Cum apăreau aşa dispăreau. Primele întîlniri au trezit panică. Pasă-mi-te , cineva îi informase pe deportaţi că autohtonii sînt canibali, mănîncă oameni…

Aşa azi, aşa mîine, cum e datul omului,   se pomenesc seara, cînd stăteau la foc şi-şi plînegeau necazul, cu vizite scurte şi ciudate ale autohtonilor…

Vizite, este un fel de a spune… Mai mult „bombardamnete” de la o distanţă rezonabilă, cu … cartofi. Azi aşa, mîine aşa…

Între timp, cartofii adunîndu-se, i-au copt fumos în jar şi i-au mîncat…sub supravegherea invizibilă a „bombardatorilor”.

La un timp, experimentul a luat sfîrşit iar „bombardatorii” s-au înfiinţat în carne şi oase la focul de tabără al deportaţilor…

Şi autohtonilor le spusese cineva că deportaţii sunt mîncători de oameni. S-au tot gîndit ei cum să afle dacă este adevărat şi le-au dat cartofii ca să-i testeze… Dacă mănîncă şi ei cartofi, însemnă că nu mănîncă oameni…

Al patrulea pas: revenirea

După mai mulţi ani, vreo douăzeci şi ceva, dacă nu mă înşel, domiciliul forţat în Siberia a fost anulat şi cine a vrut s-a întors. S-au întors cam jumătate din cei plecaţi. Restul s-a stabilit definitiv în Siberia… Erau locuri frumoase şi pămînt cît vrei să lucrezi… Aşa că, să nu vă miraţi dacă, în drumurile voastre prin Siberia, veţi găsi acolo vorbitori de limbă moldovenească…

BNP în diagnosticul disfuncţiei ventriculare drepte Miercuri, mart. 4 2009 

Peptizii natriuretici

 1. – ANP
 2. – BNP
 3. – CNP (C-Type natriuretic peptide)
 4. – urodilantine
 5. DNP = dendroaspis natriuretic peptide
 6. – Kaliuretic peptide

Origine BNP

 • – creier
 • – miocardul ventricular

Este secretat ca  prohormon. După activare şi exercitarea funcţiei sale, este inactivat ca NT-proBNP.

Stimulul eliberator şi de activare a sintezei este tensiunea crescută din peretele ventricular.

Markeri ai disfuncţiei ventriculare drepte

 • – BNP şi NT-proBNP
  • Ei sunt markeri de IVD dar şi predictori de mortalitate în TEP (trrombembolia pulmonară), dilataţia ventriculară dreaptă, încărcarea cu presiune a VD.
  • Atenţie, pot fi crescuţi în circumstanţe nelegate de cord.
 • – Troponinele crescute
 • – Intracellular fatty acid-binding proteins  cardiac type

O simpatică eschibiţie microbiolologică Miercuri, mart. 4 2009 

Cultivarea germenilor pe medii îmbogăţite cu antibiotice permite identificarea germenilor rezistenţi… dintre germenii care numai colonizează plămînul ventilat şi tubul digestiv… Nu este interzis nici pentru tegument.

Ulterior, s-a dovedit că infecţiile manifeste se dezvoltă cu aceşti germeni. Metoda folosită a fost fenotipizarea prin REP-PCR.

Dacă, de exemplu, se supraveghează adecvat colonizarea unui pacient şi se identifică germenii rezistenţi, la apariţia fenomenelor sugestive de infecţie se poate administra direct antibioticul la care este sensibil…fără să se mai aştepte rezultatele microbilogice recoltate atunci…

Osteopontin-ul în sepsis Marți, mart. 3 2009 

Biomarkeri pentru sepsis

 1. – PCT (procalcitonina)
 2. – IL-6
 3. – STREM-1 (soluble triggering receptor exposed on myeloid cells-1)
 4. OPN (osteopontin)

OPN este o glico-proteină acidă fosforilată.

Conţine domenii funcţionale pentru

 • – legare de Ca
 • – fosforilare
 • – glicolizare
 • – adeziune la MEC (matricea extracelulară)

Funcţii

 • – mediază interacţiunea cu MEC
 • – mediază semnalizarea intercelulară prin legarea de receptori ca unele integrine, CD44.
 • – menţine integritatea tisulară
 • – participă la procese inflamatorii (actue şi cronice ) fiind element de bază în funcţionalitatea macrofagelor (Mfg)
 • – funcţie în imunitatetea mediată celular
 • – implicat în creşterea tumorală
 • – implicat în supravieţuiera celulră
 • – rol în remodalarea osoasă şi debridarea tisulară

Este produs de o serie largă de celule

 • – osteocite, osteocalste
 • – celule renale
 • – celulele epiteliale ale sînului şi tegumentului
 • – celule nervoase
 • – miocite vasculare
 • – endotelii
 • – celule imune : LfT, NK, Mfg, Kupffer

Rol în inflamaţie

1. Proinflamator

 • – chemoatracţie pentru LfT, mastocite/Mfg
 • – polarizarea Th1/Th2
 • – interacţionează cu integrine şi CD44 pentru activare expresiei citokinice Th1 şi inhibarea expresiei citokinice Th2

2. Antiinflamator

 • – inhibă expresia NO

Producerea în exces de NO are ca urmare inhibarea sintezei prin creşterea transcripţiei de OPN care induce inhibarea expresiei iNOS.

Valori crescute de OPN au fost găsite în:

 • – boala Crohn
 • – LED
 • – SM (scleroza multiplă)
 • – tuberculoză
 • – HIV
 • – ciroza hepatică HBV

În concluzie

OPN este crescut în sepsis şi poate fi folosit alături de ceilalţi markeri pentru discernerea între SIRS de cauză neinfecţioasă şi SIRS de cauză infecţioasă (SS/SS = stare septică/ şoc septic).

 • – nivel de discriminare 1 708 ng/ml
 • – sensitivitate 70%
 • – specificitate 79%
 • – raport pozitiv 3,4

NA

Polarizarea Th1/Th2

Defineşte procesul prin care limfocitele Th se specializează în Th1 sau Th2.

Bibliografie

1. Derive M, Gibot S.,  ICM 2008, 34:2134-2135

2. Vaschetto R et all., ICM, 2008, 34:2178-2184

Omar Khayyam Luni, mart. 2 2009 

De mii şi mii de veacuri se-nvîrt în spaţiu aştrii.

De mii şi mii de veacuri zori şi-asfinţituri sînt.

Să calci uşor, căci poate fărîma de pămînt

Pe care-o sfarmi, altdată era doi ochi albaştri.

Omar Khayyam Luni, mart. 2 2009 

Tîrziu cînd, ca şi-acuma, cu paşii de lumină,

Vei trece printre oaspeţi, stînd  noaptea în grădină

Strălucitori ca aştrii, – pe locul unde-o dată

Am stat şi ei, aşează o cupă răsturnată !

Hyperoncotic renal injury Luni, mart. 2 2009 

Suferinţa renală indusă de soluţii hiperoncotice.

Posibilităţi terapeutice de menţinere a fucnţionalităţii renale la pacientul şocat

 1. – Menţinerea VSCE şi VST
 2. – Manipularea output-ului cardiac (CO)
 3. – Creşterea fluxului sanguin renal (de laut în sicuţie)

Dinre tehnicile de creştere a volumului sanguin total (VST) şi circulant efectiv (VSCE) fac parte administrarea de soluţii cristaloide şi administrarea de soluţii zise volemice, sau coloidale… sau, mai pe scurt, coloizi.

Dintre coloizi, avem la dispoziţie

 1. – soluţile de dextrani
 2. – soluţiile de gelatine
 3. – soluţiile de HES
 4. – soluţiile de albumină umană

Lumea europeană deşochează cu coloizi, lumea de dincolo de Atlantic, cu cristaloizi.

Discuţia: care dintre tehnici este mai avantajoasă, are loc de zeci de ani. Încă nu s-a tranşat în favoarea netă a vreuneia dintre tehnici.

Totuşi, administrarea de coloizi, pare  să aibă un impediment serios   ( pe lîngă alte dezavantaje dar şi avantaje nete) . Acela de a genera sindromul de mai sus „Hyperoncotic renal injury „.

– Sindromul a fost descris în 1985 de către Moran şi Mayers, pentru dextrani

– Se manifestă prin oligo-anurie şi retenţie aztotată, ca orice insuficienţă renală acută, cel mai adesea reversibilă.
– Are ca mecanism prezumtiv egalarea de către coloizi a presiunii hidrostatice de la nivelul glomerulilor renali  şi, anihilarea prin aceasta, a presiunii de filtrare glomerulară.

– Histologic nu au fost depistate modificări majore ci numai cele de tip „osmotic-nephtosis-like lesions” la nivelul TCP (tubilor contorţi proximali).

– Sindromul poate fi remis prin aplicarea imediată de plasmafereză, dar nu a unor tehnici de hemofiltrare.

– Sindromul poate fi indus de TOATE macromoleculele folosite şi enumerate anterior

Studii citate

 • – RIFLE
 • – VISEP
 • – CRYCO

Concluzia

Nu există suficiente dovezi pentru contraindicarea fermă a utilizării coloizilor pentru deşocare.

Totuşi, atenţie sporită !!!

Primum non nocere…

Nu există plăcere fără durere, sau nu există tehnica terapeutică perfectă : eficace şi fără efecte secundare.

După un editorial semnat de Honore PM şi alţii în ICM 2008, 34:2127-2129

Poveste de weekend Luni, mart. 2 2009 

Bunul meu prieten Aurică vine din Republica Modova. A venit de mai mulţi ani, de fapt.
Acum îşi aminteşte… Cum a pus el o nepoţică să-i ceară lui tătîne-su să-i cumpere un frăţior… cu 5 lei, pentru că părintele n-avea bani.
Frăţiorul, a fost, se pare cumpărat cam un an mai tîrziu, solicitării…
Poveste cea mai impresionantă vine din timpul unei călătorii la Leningrad. Actualmente Sankt Petersburg.
În trenul de Leningrad, tînărul cuplu din care făcea parte şi Aurică intră în vorbă cu un alt cuplu, asiatic ceva mai copt…
Suntem, înă în URSS iar printre republicile unionale se numără cîteva republici asiatice.
Bonom, Aurică, în lipsă de alte teme, dupa ce el povestise cum vine cu luna de miere care urma a fi petrecută la Leningrad, îşi întreabă tovarăşul de drum:
– Şi cu ce treburi pe aici (aici fiind la cîteva mii de kilometri distanţă de locurile de baştină).
– Am venit să înfiem un copil…
Aurică se minunează. Cum, adică,atîta drum pentru un copil, un copil rus într-o localitate asiatică, îşi imaginează viitorul părinte problemele copilului de integrare, de cîte şi mai cîte…
– Prietene, i-a răspuns acesta. În locurile de unde vin eu, bărbatul nu-şi abandonează niciodată copilul…
Asta s-a întîmplat de mult, de pe vremea cînd, incă mai exista URSS, cînd, în una dintre republicile unionale asiatice legea pămîntului nu fusese, încă abolită.
Şi, îmi place să-mi imaginez că şi acum, un tînăr cuplu asiatic din vreuna dintre fostele republici unionale ştie că acolo, copiii nu se părăsesc niciodată. Că, pentru a înfiia un copil trecuie să vină pînă în vanitoasa Europă…
Şi, permite-ţi-mi întrebarea:
„Este cu ceva superioară morala europeană (cu drepturile omului cu tot) acestor cutume nescrise asiatice ?”